Toestemmingsformulier privacybeleid

Praktijk Groenewegen voor Pedicure en Voetreflex Plus, Frederik Hendriklaan 6, 2252 KJ te Voorschoten, vraagt uw toestemming voor de volgende punten:

  • Het opnemen van persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum etc. noodzakelijk voor o.a. administratie, vastleggen van afspraken en facturering.
  • Het vastleggen van voetklachten op een klantenkaart of dossier die van belang zijn voor het verantwoord uitvoeren van een Pedicurebehandeling of Voetreflex Plus.
  • Het vastleggen van medische gegevens of een anamnese op een klantenkaart of dossier die van belang zijn voor het verantwoord kunnen uitvoeren van een Pedicurebehandeling of Voetreflex Plus.
  • Het digitaal vastleggen van beeldmateriaal van de voeten of tong (voor Voetreflex Plus therapie) met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling of het vaststellen van de gezondheid.
  • De vastgelegde persoonsgegevens, voetklachten, medische gegevens, anamnese of beeldmateriaal mogen gebruikt worden bij doorverwijzing naar de behandelend huisarts, andere disciplines of in collegiaal overleg. Er zal pas contact met de huisarts of andere disciplines opgenomen worden na overleg tussen klant en Praktijk Groenewegen.
  • Het bewaren van persoons- en/of medische gegevens volgens de wettelijk vastgelegde termijn van 20 jaar.
  • Het bewaren van de administratie volgens de wettelijk vastgelegde termijn van 7 jaar.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. Dit verzoek kan schriftelijk ingediend worden bij Praktijk Groenewegen, hierbij is een kopie van het persoonlijk identiteitsbewijs verplicht. Praktijk Groenewegen zal dit dan melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn.